Strona głównaO CSRCo to jest CSR

Co to jest CSR

Odpowiedzialny biznes to sposób prowadzenia firmy, w którym organizacja bierze odpowiedzialność za wpływ jaki jej działalność ma na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności oraz środowisko naturalne. To także wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Wąskie pojmowanie CSR  sprowadza tę dziedzinę do wysokości przekazanej darowizny na cele społeczne. By to zmienić, należy traktować odpowiedzialność społeczną nie jako filantropię, lecz jako współczesną filozofię prowadzeniu biznesu.

Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia (prowadząc dialog z różnymi grupami tzw. interesariuszy) z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności. Takie podejście zakłada dbanie nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi. Jednym z ważniejszych obszarów CSR, często ignorowanym przez mniejsze firmy, jest też ochrona środowiska naturalnego.

Odpowiadając na rosnące oczekiwania coraz większej liczby interesariuszy, wiele firm podejmuje różne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, działań społecznych oraz nadzoru właścicielskiego. Często jednak mniej lub bardziej przypadkowo wybrane zaangażowanie daje równie przypadkowe rezultaty.

Wiele firm traktuje CSR jako dodatkową działalność oderwaną od zarabiania pieniędzy. Nic bardziej mylnego. To co szczególnie w dzisiejszych czasach interesuje odpowiedzialnych inwestorów to nie szybkie i niepewne zyski lecz dynamiczny i długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przy coraz bardziej globalnych mediach i społecznie wrażliwych konsumentach, warunek ten nie może być spełniony przy zignorowaniu poza finansowych aspektów działalności firmy.

Prawdziwa wartość dodana może zostać osiągnięta tylko dzięki przyjęciu solidnych procedur, mierników efektywności oraz integracji celów odpowiedzialnego biznesu z podstawową domeną kompetencji firmy. Należy zacząć od odpowiedniego zrozumienia tego tematu w samej firmie, gdyż sprofilowane podejście może znacznie się różnić w zależności od branży, rodzaju działalności czy nawet lokalizacji przedsiębiorstwa. Ważnym elementem tego procesu jest komunikacja z otoczeniem, wsłuchanie się z jednej strony w zewnętrzny głos klientów i dostawców oraz udziałowców firmy, z drugiej zaś w opinie pracowników i managerów wewnątrz organizacji.

Jest to podstawą do stworzenia zintegrowanej strategii, która zmieni postrzeganie odpowiedzialnego biznesu jako aktywności znajdującej się obok podstawowej działalności firmy. Dopiero całościowe spojrzenie na kluczowe obszary w firmie, aktywne wyście poza regulacyjne obowiązki oraz przyjęcie długoterminowych celów pozwoli na przekształcenie CSR-u z aktywności typowo promocyjnej w filozofię prowadzenia biznesu.

Społeczna odpowiedzialność, jak każdy inny obszar działalności firmy, powinna być starannie monitorowana. Ogłoszenie wyników finansowych spółek jest zawsze bardzo wyczekiwanym momentem przez inwestorów giełdowych. Jednak coraz silniejsze jest przekonanie, że same wyniki finansowe nie dają pełnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Zawsze pozostaje pytanie, co kryje się za tymi cyframi i jak stabilna jest sytuacja w samej firmie. Przedmiotem zainteresowania są zarówno relacje wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji z akcjonariuszami, pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi oraz stopień w jaki firma wpływa na środowisko naturalne.

Jedną z podstawowych zasad CSR jest czas potrzebny na wdrożenie zmian w organizacji. Krótkoterminowe podejście skoncentrowane na wynikach firmy za najbliższy kwartał nigdy nie pozwoli nam dostrzec prawdziwej wartości stojącej za tym modelem prowadzenia biznesu. To czy CSR jest odpowiednio wdrażany w organizacji w dużej mierze nie zależy od nakładów finansowych lecz od umiejętności kadry zarządzającej do patrzenia w przyszłość i przewidzenia długoterminowych korzyści z stopniowego integrowania odpowiedzialności społecznej ze strategią firmy.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność