Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Wdrażam wytyczne OECD - relacja z konferencji PAIIZ

Wdrażam wytyczne OECD - relacja z konferencji PAIIZ

30.09.2009

Spotkanie było okazją do przedstawienia roli Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (KPK OECD) oraz aktualnie obowiązujących Wytycznych OECD. Agata Meżyńska -Dyrektor Departamentu Informacji Gospodarczej w PAIiIZ omówiła zasady wynikające z Wytycznych OECD oraz korzyści z ich stosowania przez międzynarodowe firmy działające w Polsce.

Wytyczne są jedynym tak szerokim dokumentem prawnym akceptowanym przez rządy określającym zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, stosując się do Wytycznych zyskują zaufanie i prestiż wśród klientów i pracowników. Wdrażanie Wytycznych może też wspierać strategie biznesowe firm, gdyż jedną z zasad OECD jest zmierzanie do zrównoważonego rozwoju.

Wytyczne OECD mają skłonić przedsiębiorstwa do przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, działania w myśl zasad odpowiedzialnego biznesu i pozytywnego angażowania się w życie lokalnych społeczności. Nad wdrażaniem Wytycznych w 30 krajach członkowskich OECD i 11 innych czuwają tzw. Krajowe Punkty Kontaktowe.

Pretekstem do konferencji stała się akcja: Wdrażam Wytyczne OECD. Odpowidziany Biznes 2009. W jej ramach przedsiębiorstwa, które przeprowadzą samoocenę swojej działalności pod kątem wypełniania Wytycznych i zadeklarują zaangażowanie, będą mogły korzystać z logo akcji do celów marketingowych. Informacje o ich udziale w akcji będą też rozpowszechniane zarówno przez PAIiIZ jak i partnerów akcji. W trakcie konferencji przedstawiono akcję i firmy, które wypełniły ankiety oraz ich spostrzeżenia, co do możliwości i wyzwań, jakie wiążą się z akcją.

Prelegenci omawiali rolę Krajowych Punktów Kontaktowych OECD i podali przykłady działań KPK w Polsce i innych krajach oraz korzyści wynikające dla przedsiębiorstw ze stosowania Wytycznych. Wśród gości byli obecni m.in.: Martin Oxley ? Dyrektor Generalny Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Liliana Anam z CSRInfo oraz Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawiciele firm: Irena Piccola z PWC reprezentująca także FOB, Bartłomiej Roch Remisko z Telekomunikacji Polskiej, Anna Ziemiańska-Woźniak z Antalis, Aneta Fita- z firmy SHL.

Kampanie informacyjne Krajowych Punktów Kontaktowych OECD oraz ich działalność w zakresie rozstrzygania skarg na firmy nie przestrzegające zasad OECD przyczyniają się do podnoszenia standardów działalności przedsiębiorstw. W Polsce KPK OECD działa od 2001 r. i jest prowadzony przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)

Źródło: www.paiz.gov.pl
 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność