Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Nawigacja po świecie CSR

Nawigacja po świecie CSR

28.10.2009

W XXI wieku przedsiębiorstwa, które nie grają fair szybko zostaną zbojkotowane przez media jak i konkurencję. Poszerzająca się świadomość konsumentów nie może odbyć się bez echa dla świata korporacji. Do tego, największe międzynarodowe instytucje takie jak Bank Światowy, OECD, International Standard Organization czy Komisja Europejska wywierają presję instytucjonalną na biznes. Trwający kryzys dodatkowo wzmacnia ją. Te i inne, kluczowe dzisiaj kwestie odpowiedzialności społecznej przedsiebiorstw poruszali uczestnicy spotkania.

Przedstawiamy wybrane wypowiedzi poszczególnych prelegentów:

Zbigniew Gajewski, PKPP Lewiatan:

Analiza różnych źródeł wskazuje, że dla właścicieli i szefów firm w krajach zachodnich najważniejszym powodem (wdrażania CSR) jest jej wpływ na wartość (konkurencyjność) firm. Trudno oczekiwać aby w Polsce było inaczej.

Ponad 1/3 konsumentów zwraca uwagę na to, aby produkt jak najmniej zanieczyszczał środowisko (źródło: badania Diagnoza społeczna 2007 - J. Grzelaka i J. Czapińskiego). W dużych korporacji coraz większą wagę stanowią wartości niematerialne (intelektualnie). Niemożliwe jest ich powiększanie bez partycypacji pracowniczej, zaufanie czy elastycznego zatrudnienia.

Mike Thompson, Global Chief Executive z GoodBrand&Company, Visiting Professor of Responsible Leadership at the China Europe International Business School:

We are in a transition from a CSR paradigm to one of sustainable enterprise focusing on the creation of new social and environmental value.

There is new level of concusses. It's now beginning. We are moving to new paradigm. Consumption is no longer sustainable. Individuals are changing how they relate to material goods.

Except businesses we want to do something good for planet and society. Green product, buy green, calculating green - it express our concern for next generation.

Don't just tell me that you good - show me that you good.

Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju w Danone Polska:

Wydanie naszego raport CSR w Danone Polska było dużym wsparciem dla całego procesu zarządzania. Dotyczyło to również części prowadzenia biznesu, co pozwoliło stworzyć zaangażowanie wśród naszych pracowników. A ktoś, kto jest zaangażowany zaczyna wierzyć, że nie chodzi tu wyłącznie o element budowania wizerunku tylko o coś więcej.

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting:

Raportowanie jest bardzo ważnym elementem budowania przejrzystości i tej integralnej informacji która powinna się na rynku pojawić.

Raport CSR to nie tylko narzędzie zarządzania, które pozwala lepiej zidentyfikować praktyki, oczekiwania interesariuszy ale jest to również narzędzie komunikacji (...) W dotychczasowej sytuacji większość firm nie wydawało jeszcze swojego raportu CSR.

Aleksandra Nocoń, PwC:

Jeżeli CSR nie będzie komunikowany - nie będzie możliwe zmierzenie jego wpływu na wartość firmy. Sam proces komunikacji nie może być celem samym w sobie.

Dominika Świerczewska, Fundacja TVN:

Duże medium nie może dzisiaj nie mieć fundacji. W programach medialnych, gdzie pokazywana jest krzywda ludzi nie może nie istnieć projekt, który pomagałby ludziom. Zarzucano nam, że pokazujemy tragedie ludziom i nic z tym nie robimy. Ludzie naprawdę chcą pomagać.

Magde Hernandez, UNICEF:

Nie prowadzimy projektów które nie maja ograniczonego celu. Najpierw określamy w jaki sposób i w jakim okresie nasze działanie przełoży się na pomoc dzieciom.

Bartłomiej Roch Remisko, Ekspert ds. CSR w Grupie TP:

Obecność firm w prasie mediach wiążę się z budżetem PRowym który idzie na ten cel. Dylematem jest jaką część budżetu przeznaczyć na komunikacje a jaką na sam projekt.

Jacek Dymowski, Manager Instytutu CSR, Values Grupa Firm Doradczych:

Jeżeli zaczęlibyśmy się zastanowić nad łańcuchem życia produktu, to wybierając (to, co racjonalne i materialne) musimy jasno zidentyfikować, gdzie wpływ na środowisko jest istotny i jak możemy go poprawić. Rozpatrywanie każdego etapu tworzenia jest zbędne.

Rafał Serafin, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Development Director - ThePartnering Initiative - International Business Leaders Forum:

Współpraca pomiędzy firmami, a organizacjami pozarządowymi może doprowadzić do innowacji, mobilizowaniu zasobów i trwalszych, długofalowych efektów. Dlatego warto współpracować z różnymi instytucjami.

PKPP Lewiatan była patronem przedsiewzięcia.

 

Źródło: http://bbp.pb.pl/CSRrelacja.aspx

 

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność