Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Tytuł Lidera Filantropii 2009

Tytuł Lidera Filantropii 2009

02.11.2009

Tytuł Lidera Filantropii 2009 przyznany zostanie w dwóch kategoriach: firmie, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz firmie, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne.

W konkursie może wziąć udział każda spółka, która jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki dwóm kategoriom konkursowym, w prestiżowym gronie Liderów Filantropii mogą się znaleźć zarówno firmy duże, jak i małe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety i odesłanie jej organizatorom do 3 listopada 2009 roku. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.forumdarczyncow.pl. Na podstawie nadesłanych i zweryfikowanych danych powstaną listy rankingowe w dwóch kategoriach. Ogłoszenie rankingów odbędzie się w grudniu w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni statuetką oraz tytułem ?Lidera Filantropii 2009". Nad procesem wyłaniania laureatów konkursu czuwa firma PricewaterhouseCoopers.

Projekt ma na celu pokazanie, że firmy w Polsce, prowadząc działalność rynkową, jednocześnie podejmują działania na rzecz społeczności lokalnych i przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Przedsiębiorstwa są ważnym partnerem i darczyńcą dla organizacji społecznych, samorządów, instytucji kultury i placówek użyteczności publicznej. Z roku na rok coraz więcej firm w Polsce zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w dobro wspólne w znacznym stopniu wpływa na zyskowność przedsiębiorstwa. Chcemy wyróżnić firmy doceniające rolę zaangażowania biznesu w budowanie zaufania społecznego. Zaufanie społeczne jest podstawowym warunkiem rozwoju ekonomicznego, wyjścia z kryzysu. - mówi Maria Zaguła-Holzer, Prezes Forum Darczyńców.

Poprzednie dwie edycje konkursu Liderzy Filantropii pokazały wzrost skali finansowego zaangażowania firm w działania społeczne. Łączna kwota darowizn finansowych przekazanych przez 34 firmy, które wzięły udział w zeszłorocznej edycji konkursu wyniosła ponad 76 mln zł. To o 26 mln więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (przy takiej samej liczbie firm). Wzrosło też zaangażowanie firm pod względem procentowym - średni udział darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce firm z pierwszej kategorii rankingowej Liderzy Filantropii 2008 wyniósł 1,9%, podczas gdy rok wcześniej ten sam współczynnik wyniósł 1,6%.

Czy zwiększyła się skala środków przekazywanych przez firmy na cele społeczne? Czy kryzys dotknął też filantropię? Kto zostanie największym i najhojniejszym darczyńcą w tym roku? Odpowiedź na te pytania poznamy już w grudniu. Zapraszamy firmy do udziału w konkursie!

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej: http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci.php?action=szczegoly&akategoria=1?=&aktualnosci_id=75 oraz u koordynatora konkursu Magdaleny Pękackiej (e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl, tel. 022 536 00 45)
 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność