Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Trzynasta edycja Konkursu o tytuł  Dobroczyńca Roku

Trzynasta edycja Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku

25.11.2009

CSR zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Z roku na rok zwiększa się liczba firm prowadzących działania filantropijne, najczęściej we współpracy z organizacjami pozarządowymi . Jednocześnie rośnie zainteresowanie konsumentów społeczną działalnością firmy. Większość z nich uważa, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w pomoc społeczną. Blisko 30% respondentów uznaje za wskazane, by działania filantropijne, uwzględniające potrzeby i opinię społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma, były realizowane przez przedsiębiorstwa we współpracy z instytucjami społecznymi .

Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku jest doskonałą okazją dla organizacji pozarządowych, aby podziękować swoim biznesowym partnerom, a konsumentom pozwala zapoznać się z działalnością społeczną firm.

Zgłoszone do Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku wnioski będą dotyczyć działalności społecznej planowanej i realizowanej przez firmy w czasie kryzysu. Tegoroczna edycja pozwoli przekonać się, w jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynął na CSR: czy działalność społeczna uległa ograniczeniu w stosunku do 2008 roku, czy może pojawiły się w niej nowe trendy?

Do trzynastej edycji firmy mogą być zgłaszane w 3 kategoriach konkursowych:

1. Współpraca firmy z organizacją pozarządową" - firmę zgłasza organizacja pozarządowa - fundacja lub stowarzyszenie.
2. Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy" - firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
3. Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy" - do konkursu zgłoszone mogą być firmy realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej społeczności. W tej kategorii kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.

Wnioski przesłane do Konkursu będą oceniane przez ekspertów w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, a następnie rozpatrywane przez Kapitułę, której członkami są w tym roku:
Henryka Bochniarz z PKPP Lewiatan,
Jerzy Karwelis z ?Forbes",
Jerzy Koźmiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Roman Młodkowski z TVN CNBC Biznes,
Zbigniew Niemczycki z Polskiej Rady Biznesu oraz
Anna Potocka z Business Centre Club.

Dodatkowo, laureatów w kategorii Współpraca firmy z organizacją pozarządową wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które odbędzie się w kwietniu 2010 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2010 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl, oraz poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem Dobroczyńca Roku, do 31 stycznia 2010 roku.

 

Darczyńcą tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.

Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal Gazety Wyborczej wyborcza.biz miesięcznik Forbes, telewizja TVN CNBC Biznes. Konkurs wspiera Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

Strategię działań media relations konkursu opracowała i realizuje agencja Network PR.

Partnerami trzynastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Magda Biejat
Tel.: (022) 622 01 22 wew.16

Dagmara Kruczkowska
Tel.: (022) 622 01 22 wew.17

www.dobroczyncaroku.pl
konkurs@dobroczyncaroku.pl 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność