Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Czego firmy prowadzące działania w zakresie CSR  mogą nauczyć się od liderów?

Czego firmy prowadzące działania w zakresie CSR mogą nauczyć się od liderów?

04.12.2009

W dyskusji sformułowano kilka wniosków - rekomendacji dla firm prowadzących CSR, które będą szczególnie istotne w nadchodzącym roku:

1. Odpowiedzialny biznes wymaga dziś więcej wyobraźni. Nawet przy ograniczeniach budżetowych firma może nadal prowadzić wiele działań CSR, wykorzystując efektywnie swoje zasoby i zaplecze.

2. Sytuacja sprzyja przeglądowi zakresu zaangażowania firmy: najbliższe miesiące powinny być dla firm okazją do weryfikacji, jakie działania prowadzić, a z których zrezygnować, jakie cele można osiągnąć w inny sposób, a które nie są już dla firmy strategiczne.

3. Działania w zakresie CSR powinny być mierzone: to sprzyja racjonalizacji i ocenie skuteczności.

4. Liderzy firm nie powinni stracić z oczu programów CSR i rezygnować z ich osobistego wsparcia.

5. Spowolnienie gospodarcze spowodowało, że szczególnie istotne pod kątem CSR staje się obszar relacji z pracownikami (którzy mają deficyt informacji dokąd zmierza firma i co się w niej dzieje oraz deficyt partycypacji).

6. Zainteresowane CSR firmy powinny poszukiwać pól działania w tych obszarach, które są hamulcem rozwoju dla firm, jak i dla całej gospodarki. Należą do nich np.: zaufanie, kapitał społeczny, kapitał intelektualny czy zdolność współpracy.

Wnioski i rekomendacje dla liderów firm zostały przygotowane przez Magazyn THINKTANK wspólnie z PKN Orlen, firmą wielokrotnie nagradzaną za kompleksowe podejście do CSR oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan i firmą doradczą Braun&Partners. W dyskusji udział wzięli: Leszek Kurnicki z PKN Orlen, Robert Braun z firmy Braun&Partners, Zbigniew Gajewski z PKPP Lewiatan.

 

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność