Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Modnie i etycznie - o projekcie PAH

Modnie i etycznie - o projekcie PAH

17.11.2009

Miliony ludzi zatrudnionych w przemyśle odzieżowym pracuje w trudnych warunkach i zarabia mniej niż im potrzeba na godne życie. Pracodawcy często nie respektują ich praw, każą im pracować coraz szybciej i dłużej, żeby sprostać wymaganiom firm odzieżowych z całego świata. One też są poddane ogromnej presji, konkurując ze sobą pod względem ceny, jakości i szybkości reakcji za zmiany upodobań klientów, czyli nas. Jest wiele inicjatyw, które starają się zmienić tę sytuację - skłonić firmy odzieżowe do etycznych zachowań, a właścicieli fabryk do przestrzegania praw pracowników. To, czy im się uda, zależy także od ciebie.

Dzięki projektowi Modnie i etycznie dowiesz się więcej na temat warunków pracy przy produkcji ubrań i tego, jak nosić się modnie i etycznie. Przedsięwzięcie adresowane jest do polskich konsumentów, a zwłaszcza do studentów, nauczycieli i instytucji związanych z rynkiem mody i przemysłem odzieżowym. To oni będą tam tworzyć nowe standardy.

CELE PROJEKTU:

* Wzrost świadomości w społeczeństwach europejskich na temat ubóstwa i nieposzanowania praw pracowników i pracownic z krajów Globalnego Południa, produkujących odzież dla firm, których produkty potem kupujemy.
* Uświadomienie, jak wielki wpływ ma polityka firm ubraniowych na warunki pracy i życia pracowników i pracownic fabryk z krajów Południa
* Polepszenie warunków życia i pracy robotników i robotnic w fabrykach odzieżowych.

CELE SZCZEGółOWE:

* Wsparcie szkół policealnych, związanych z rynkiem mody i przemysłem odzieżowym, we wprowadzeniu do ich programów nauczania zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki w działalności gospodarczej i praw pracowniczych.
* Rozwinięcie w uczestnikach projektu poczucia solidarności z pracownicami i pracownikami z Krajów Południa
* Wpływ na rozwinięcie się odpowiedzialnego (świadomego) społecznie postępowania firm i osób tworzących rynek odzieżowy i mody w Polsce
* Propagowanie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich w polskim społeczeństwie

ADRESACI PROJETKU:

* Nauczyciele i wykładowcy szkół policealnych i uczelni związanych z rynkiem mody (szkół odzieżowych, szkół projektowania ubioru, szkół artystycznych, uczelni ekonomicznych, biznesowych i marketingowych etc.)
* Uczniowie i studenci szkół policealnych i uczelni związanych z rynkiem mody (szkół odzieżowych, szkół projektowania ubioru, szkół artystycznych, uczelni ekonomicznych, biznesowych i marketingowych etc.)

 

 

Źródło: http://modnieietycznie.pl/

 

 

Ewelina Pyda z PKPP Lewiatan rezprezentowała Zespół Projektu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiebiorstwach na dwudniowym szkoleniu Modnie i etycznie zorganizowanym w Warszawie w paźzdierniku 2009 r.


 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność