Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Tragedia na Haiti! Apel UNICEFU do polskiego środowiska biznesu

Tragedia na Haiti! Apel UNICEFU do polskiego środowiska biznesu

19.01.2010

Pomimo ogromnych zniszczeń, jakie dotknęły biuro UNICEF w Port-au-Prince, organizacja gotowa jest nieść natychmiastową pomoc ofiarom dzisiejszego trzęsienia ziemi. We współpracy z innymi agendami ONZ UNICEF zapewni dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto UNICEF mobilizuje środki i siły by zapewnić najmłodszym ochronę przed przemocą.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami pracę w Polskim Komitecie Narodowym UNICEF rozpoczął sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację na Haiti. W dniu dzisiejszym UNICEF Polska podjął decyzję o przekazaniu pierwszych 100 tysięcy złotych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Organizacja zwróciła się w trybie pilnym do MSWiA z wnioskiem o otwarcie zbiórki publicznej. Datki można już wpłacać na stronie internetowej http://www.unicef.pl/ (sekcja "Wpłaty online").

Sytuacja kobiet i dzieci na Haiti juz przed trzęsieniem ziemi była bardzo trudna. Haiti to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, często nawiedzany przez katastrofy naturalne, który nadal boryka się ze skutkami wielu lat przemocy, niestabilności i braku bezpieczeństwa. Dostęp do podstawowych usług jest bardzo ograniczony, a im biedniejsze dziecko, tym mniej jego praw jest respektowanych. Wciąż zbyt wiele dzieci i kobiet na Haiti każdego dnia musi walczyć o zapewnie podstawowych potrzeb takich jak wyżywienie, czysta woda, edukacja i ochrona przed przemocą. Haiti to także jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, co przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób i epidemii.

NUMER KONTA, NA KTÓRE MOŻNA WPŁACAĆ DATKI:
41 1020 1013 0000 0702 0005 9055

Szczegóły

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność