Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Katowicach

Spotkanie informacyjne w Katowicach

17.02.2010

Data spotkania: 22 lutego 2010

Miejsce spotkania: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ "Solidarność"

ul. Floriana 7

Katowice

Czas trwania spotkania: 10:30-14:30

 

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji związkowych a jego celem jest przekazanie jak najszerszej informacji na temat przebiegu projektu i jego założeń, jak również poszerzenie wiedzy uczestników w obszarze problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a także konsultacja dotychczasowych wyników działań projektowych z uczestnikami spotkania.

 

Zgłoszenia: potwierdzenia udziału  prosimy nadsyłać
do dnia 16.02.2010 na adres:

Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24

fax: 58/308 42 11; e-mail: szkolenia@solidarnosc.org.pl

 

Informacja: dodatkowych informacji udziela Agnieszka Rybczyńska tel. 501 371 904; 058 308 43 18; a.rybczynska@solidarnosc.org.pl

  

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność