Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Premiera ISO 26000 - oglądaj transmisję on-line!

Premiera ISO 26000 - oglądaj transmisję on-line!

02.11.2010

Celem zapewnienia dostępu do informacji przekazywanych podczas konferencji szerszemu gronu zainteresowanych odbiórców, spotkanie będzie transmitowane online poprzez stronę www.transmisjeonline.pl/mg. Nagranie z konferencji zostanie udostępnione na stronie internetowej MG oraz partnerów.

Norma będzie stanowić praktyczny przewodnik po koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR), definiować jej ramy oraz przybliżać kluczowe wartości i idee. Będzie zawierać zestaw wytycznych i zasad odnoszących się do społecznej i środowiskowej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw jak również innych organizacji podejmujących dobrowolne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z założeniami normy ISO 26000, CSR ma być rozumiana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko. Będzie się składać z następujących obszarów:

Ład organizacyjny
Prawa człowieka
Stosunki pracy
Środowisko
Sprawiedliwe praktyki rynkowe
Relacje z konsumentami
Zaangażowanie społeczne

Konferencja prasowa odbędzie się 3 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, sala 115.

Akredytacje: info@mg.gov.pl

***

Współorganizatorem konferencji jest CSRinfo - organizacja biorąca udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Technicznego koordynującego proces uzgadniania normy z interesariuszami. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność