Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

ISO 26000: Dostaliśmy dobre narzędzie!

ISO 26000: Dostaliśmy dobre narzędzie!

03.11.2010

Miałem przyjemność reprezentować Lewiatana w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności. Zaproszenie PKN do współpracy przyjęliśmy początkowo z obawą. Naszym zdaniem działania społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa powinny być efektem dojrzałości jego kadry menedżerskiej, a nie wynikiem zewnętrznej presji, zwłaszcza administracyjnej. Uważaliśmy ponadto, że ani biznes w Polsce nie dojrzał jeszcze do certyfikowania polityki CSR, ani sama ta polityka nie jest dostatecznie zdefiniowana, żeby można ją było certyfikować. Toteż uspokoił nas fakt, że ISO 26000 będzie normą-przewodnikiem.

Tak, taki przewodnik jest nam potrzebny, a jego międzynarodowy wymiar daje nadzieję, że idea społecznej odpowiedzialności będzie się teraz upowszechniać i dojrzewać znacznie szybciej. Za najważniejszą wartość normy ISO 26000 uważam jej porządkujący i edukacyjny charakter. I w świecie, i w Polsce, brakowało nam takiego jednolitej wykładni, o co w tym wszystkim chodzi. Rodziło to nieraz spory interpretacyjne, a za nimi pojawiały się wątpliwości, czy to aby nie przejściowa moda?

Bardzo korzystnie oceniłem dokonane w trakcie prac nad ISO 26000 rozszerzenie podmiotów społecznej odpowiedzialności na wszystkie organizacje, nie tylko przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze nie działają w próżni, zatem w środowisku traktującym idee CSR przyjaźnie i aktywnie trudniej zachować się wobec nic obojętnie.
Biznes w Polsce już zaczął realizować idee CSR, choć zasięg tej aktywności jest jeszcze stosunkowo niewielki. Jego liderzy osiągają nawet stan modelowy, tzn. skutecznie integrują działania społecznie odpowiedzialne ze swoimi strategiami biznesowymi, co traktują jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej. Pora, by konkretne i skuteczne działania podjęła administracja rządowa i samorządowa. Teraz, kiedy mamy ISO 26000, nikt nie może się tłumaczyć, ze nie wie o co chodzi.

Zbigniew Gajewski
Z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność