Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Czternasta edycja Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku

Czternasta edycja Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku

10.11.2010

W tym roku po raz czternasty najbardziej aktywne firmy zostaną nagrodzone za szczególnie wyróżniające się działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.

Z roku na rok zwiększa się liczba firm prowadzących działania filantropijne, najczęściej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Coraz więcej z nich rozwija programy wolontariatu pracowniczego, promujące pracę zespołową oraz partnerstwo z wybraną lokalną organizacją społeczną.

Dobroczyńca Roku promuje wolontariat pracowniczy!

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, ich nowe role i funkcje, sprawiają, że wolontariat pracowniczy staje się coraz bardziej popularny. Motorem wprowadzania wolontariatu pracowniczego było wpisanie tych działań w społeczną strategię firmy, a także motywujący wpływ wolontariatu na 79% pracowników .

Chcąc podkreślić i promować zmieniające się trendy w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz nawiązać do przypadającego na 2011 rok Europejskiego Roku Wolontariatu i Prezydencji Polski w UE, ?Dobroczyńca Roku" wprowadza nową kategorię - ?Program wolontariatu pracowniczego". Kategoria ta umożliwi wyłonienie najlepszego organizatora wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz spopularyzuje ideę takiego wolontariatu. Poprzez tę kategorię Akademia Rozwoju Filantropii, organizator Konkursu, pragnie przedstawić wartościowe akcje wolontarystyczne oraz zaprezentować ciekawe sylwetki pracowników-wolontariuszy.
W kategorii ?Program wolontariatu pracowniczego" mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje utworzone przez firmy, organizatorzy autorskich programów wolontariatu pracowniczego, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszeń dokonują pracownicy-wolontariusze, uczestnicy programu wolontariatu pracowniczego w nominowanej firmie lub fundacji firmy.

Ponadto, do czternastej edycji Konkursu firmy mogą być zgłaszane w trzech dotychczasowych kategoriach:

1. Współpraca firmy z organizacją pozarządową - firmę zgłasza organizacja pozarządowa -fundacja lub stowarzyszenie.
2. Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy - firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
3. Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy - do konkursu zgłoszone mogą być firmy realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej społeczności. W tej kategorii kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.

Wnioski przesłane do Konkursu będą oceniane przez ekspertów w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, a następnie rozpatrywane przez Kapitułę, której członkami są w tym roku:

  • Henryka Bochniarz z PKPP Lewiatan,
  • Jerzy Karwelis z ?Forbes",
  • Jerzy Koźmiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  • Roman Młodkowski z TVN CNBC Biznes,
  • Zbigniew Niemczycki z Polskiej Rady Biznesu,
  • Anna Potocka z Business Centre Club,
  • Maciej Owczarek z ENEA S.A.,
  • Paweł Łwiński z Gazety Wyborczej,
  • Grzegorz Kiszluk z Magazynu Brief.

Dodatkowo laureatów w kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową" oraz ?Program wolontariatu pracowniczego" wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które zostanie przeprowadzone w kwietniu 2011 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2011 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl, oraz poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem ?Dobroczyńca Roku", do 31 stycznia 2011 roku.

Darczyńcą tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerem głównym konkursu jest ENEA S.A.
Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.
Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portale Gazety Wyborczej wyborcza.biz i wyborcza.pl, miesięcznik Forbes, magazyn Brief, telewizja TVN CNBC Biznes. Konkurs wspiera Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.
Strategię działań media relations konkursu opracowała i realizuje agencja MG Network.
Partnerami trzynastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan", Business Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność