Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Ruszył kolejny konkurs Dobroczyńca Roku 2010

Ruszył kolejny konkurs Dobroczyńca Roku 2010

04.01.2011

Najprężniej działające w tym obszarze firmy zostaną uhonorowane i nagrodzone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w maju br. w Warszawie.

W Konkursie mogą wzi?ć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażuj? się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi.

Od 14 lat Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku":
? promuje społeczn? odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw;
? wyróżnia najbardziej aktywne społecznie firmy;
? inspiruje przedsiębiorców do podejmowania aktywności społecznej;
? umożliwia organizacjom pozarz?dowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym za okazan? pomoc;
? jest najpełniejszym Ľródłem informacji o rozwoju społecznej działalności biznesu w Polsce.
Dodatkowo, w odpowiedzi na rosnącą popularność programów wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz nawiązując do przypadającego na 2011 rok Europejskiego Roku Wolontariatu i Prezydencji Polski w UE, "Dobroczyńca Roku" wprowadza nową kategorię - "Program wolontariatu pracowniczego". Kategoria ta umożliwi wyłonienie najlepszego organizatora wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz przyczyni się do popularyzacji idei takiego wolontariatu.

W kategorii "Program wolontariatu pracowniczego" mog? być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje utworzone przez firmy, organizatorzy autorskich programów wolontariatu pracowniczego, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarz?dowymi. Zgłoszeń dokonuj? pracownicy-wolontariusze, uczestnicy programu wolontariatu pracowniczego w nominowanej firmie lub fundacji firmy.

Wnioski do konkursu mog? być zgłaszane również w 3 dotychczasowych kategoriach:
? "Współpraca firmy z organizacją pozarządową" - firmę zgłasza organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie).
? "Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy" - firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
? "Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy" - kandydatury zgłaszaj? organizacje należ?ce do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie Konkursowej www.dobroczyncaroku.pl oraz przesłanie podpisanej wersji papierowej na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem "Dobroczyńca Roku", do 31 stycznia 2011 roku.

Regulamin Konkursu i formularze wniosków elektronicznych dostępne są na stronie internetowej www.dobroczyncaroku.pl/e-wniosek.html.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dagmara Kruczkowska, tel. (22) 622 01 22 wew. 17
Patrycja Rokicka, tel. (22) 622 01 22 wew. 23
konkurs@dobroczyncaroku.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność