Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Społeczna kawiarnio-księgarni - nowa marka na rynku

Społeczna kawiarnio-księgarni - nowa marka na rynku

01.03.2011

Miejsce to ma szanse wyróżnić się na rynku z racji swojego społecznego charakteru - prowadzone jest przez spółdzielnię socjalną którą tworzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym , a cały dochód redystrybuowany jest na cele statutowe organizacji.

Moda na kawiarnio - księgarnie typu Czuły Barbarzyńca czy Tarabuk w Warszawie przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Miejsca z klimatem, gdzie zamiast surowego, odpersonalizowanego wystroju wchodzimy do przytulnego zakątka, gdzie można usiąść na miękkich poduchach czy na kanapie, napić się fair tradowej kawy i herbaty przy dobrej książce, szybko zachwyciły studentów, wolnych strzelców a nawet młode mamy korzystające z nieformalnego klimatu i otwartości właścicieli.

?Spółdzielnia" ma wychodzić poza ten schemat i to z kilku powodów. Po pierwsze, kawiarnia jest współtworzona przez swoich klientów, którzy mogą np.: przynieść elementy dekoracji, zaproponować potrawę do menu czy też program kulturalny (kawiarnia udostępnia bezpłatnie lokal dla organizacji pozarządowych i ruchów studenckich realizujących założenia celów milenijnych). Znaczącym znakiem jest też fakt, że logo ?Spółdzielni" wybrane zostało w otwartym konkursie ogłoszonym na początku roku. Co więcej, wyróżniać się będzie jasnym celem społecznym - promocja Celów Milenijnych ogłoszonych przez ONZ w 2000 roku, takich jak. walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym czy edukacja ekologiczna. Sama formuła kawiarni stanowi istotę tych celów - osoby w niej pracujące pochodzą z osiedla bloków socjalnych w Lublinie, a zadaniem prowadzonej przez nie spółdzielni socjalnej jest m.in. tworzenie miejsc pracy dla kolejnych osób.

?Myśląc o kawiarni widzimy zaangażowanego społecznika, który od początku do końca w spójny sposób buduje swój wizerunek w oparciu o chęć walki o lepszy świat. Dlatego, nie tracąc z oczu elementu ekonomicznego, ?Spółdzielnia", chce być otwarta na wszystkich chętnych, chce budować z nimi więzi, pomagać się rozwijać i nie pozostawać obojętnym. Jednocześnie ucieka od moralizatorstwa a jej mottem jest ? nie tylko mówić o problemach społecznych czy fair tradzie ale robić je." mówi Anna Szadkowska - Ciężka, koordynatorka Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie prowadzonego przez Agendę ONZ ds. Rozwoju, współtwórcę partnerstwa w ramach którego powstała kawiarnia.

Do końca roku ma powstać w sumie 5 kawiarni, wszystkie pod tą sama marką ?Spółdzielnia". Każda, poza ogólnymi wspólnymi założeniami, ma być otwarta na społeczność lokalną, lokalne potrzeby i lokalnych dostawców. Od kwietnia dostępna będzie możliwość podpisania umowy franczyzowej w formule franczyzy społecznej na markę ?Spółdzielnia", do której szczególnie zachęcane będą podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) szukające możliwości zarobienia na realizacje swoich celów statutowych.

Kawiarnio-księgarnia to efekt współpracy partnerskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Spółdzielni Socjalnej Cztery Pory Roku oraz UNDP, Agendy ONZ ds. Rozwoju.
Twórcami kawiarnio-księgarni jest Miejski Ośrodek, Pomocy rodzinie, Spółdzielnia Socjalna Cztery Pory Roku oraz UNDP, Agenda ONZ ds. Rozwoju. Wszelkie informacje na temat kawiarni znajdują się na stronie www.spoldzielniacafe.pl oraz www.undp.org.pl.

Kontakt z mediami: Magdalena Sułek-Domańska, tel: 606 600 132, magdalena.sulek@undp.org
Kontakt z kawiarnią: Anna Szadkowska- Ciężka, tel: 604 981 788, anna.szadkowska@undp.org


 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność