Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Stanowisko BUSINESSEUROPE nt. CSR

22.09.2009

BUSINESSEUROPE, największa biznesowa organizacja w Europie, przedstawiła stanowisko w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów organizacji koncepcja CSR może i powinna wspomagać biznes w wychodzeniu z kryzysu, ale w tej dziedzinie niemożliwe jest narzucenie jednakowych norm wszystkim spółkom.

Oceniamy nadesłane Dobre Praktyki CSR

21.09.2009

"Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach" to projekt PKPP Lewiatan, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i firmy doradczej Deloitte.

Biznes odpowiedzialny przed społeczeństwem - realny program czy utopia?

18.09.2009

PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte proponują, aby reakcją biznesu na obecny kryzys zaufania było dobrowolne włączenie się firm w nurt społecznej odpowiedzialności. Dlatego wspólnie realizują projekt, którego celem jest rozwój CSR w Polsce.

Transparentny europejski biznes

17.09.2009

W obliczu najpoważniejszej od dziesiątek lat recesji europejskiej gospodarki, transparentność oraz Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR) mogą przyczynić się do ogólnej odbudowy zaufania do świata biznesu, które w dużej mierze ucierpiało na skutek kryzysu. Poniżej prezentujemy stanowisko BUSINESSEUROPE (Konfederacji Europejskiego Biznesu), w sprawie transparentnego działania przedsiębiorstw.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność