Strona głównaO projekcieAktualnościCele projektu

Cele projektu

W projekcie zamierzamy wypracować rozwiązania, które pomogą firmom w Polsce w procesie planowania, realizacji i samooceny działań społecznie odpowiedzialnych.

Będą to m.in. metodyka oceny Dobrej Praktyki CSR i Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, które uwzględnią realne możliwości firm w Polsce. Jednocześnie poprzez ten projekt zarówno Lewiatan, jak i Solidarność, chcą zwiększyć swoje zaangażowane w promocję CSR.

Zespół projektowy stawia sobie za cel pomoc firmom w prawidłowym rozumieniu społecznego zaangażowania, powiązania CSR ze strategią ich działania. Chcemy przy tym uwzględnić specyfikę krajową oraz oczekiwania szerokiego grona interesariuszy.

Tak zdefiniowane cele wynikają z obserwacji działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych obecnie przez działające w Polsce firmy. W wielu przypadkach mają one charakter przypadkowy, intuicyjny i podporządkowany celom marketingowym. Tym, którzy chcą być społecznie odpowiedzialni, często brak konsekwencji. Brak ścisłej korelacji pomiędzy ich społeczną aktywnością a realizacją celów strategicznych osłabia pozytywny wymiar tego zaangażowania. Chcemy dostarczyć przedsiębiorcom wskazówek i narzędzi, które pozwolą im w sposób optymalny zaplanować, wdrożyć i ocenić społecznie odpowiedzialny wymiar swojej działalności.

W niewielkim stopniu w proces rozwoju i kształtowania koncepcji CSR zaangażowani są dziś również partnerzy społeczni: pracownicy, przedsiębiorcy oraz podmioty ich reprezentujące. Brak im ekspertyzy i kompetencji do tego, by stać się inspiratorami dyskusji oraz faktycznych działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez firmy. Poprzez udział w projekcie chcą one poszerzyć swoją wiedzę, a następnie promować najlepsze rozwiązania w obszarze CSR.

 


Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność