Strona głównaO projekcieKorzyści dla firm

Korzyści dla firm

 

Beneficjentem projektu będą przedsiębiorcy. Korzyści odniosą zarówno firmy, które bezpośrednio zaangażują się w prace projektowe, jak również te, które zdecydują się skorzystać z rozwiązań wypracowanych w projekcie.

 

W przypadku firm, które zechcą przedstawić partnerom projektu konkretne, realizowane przez siebie Dobre Praktyki w obszarze CSR lub też opis całej działalności społecznie odpowiedzialnej, korzyścią będzie pozyskanie niezależnej opinii na temat swojej aktywności. Otrzymają one przy tym nie tylko informację na temat prawidłowości procesu planowania i realizacji działań społecznie odpowiedzialnych oraz ich zasadności, ale również szczegółowe rekomendacje ukierunkowane na poprawę efektywności i adekwatności ich zaangażowania. Mogą dzięki temu uzyskać szansę na oszczędności czy optymalizację kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi w obszarze CSR.

Na podobne korzyści liczyć mogą również przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z konsultacji udzielanych przez członków zespołu projektowego. Będziemy odpowiadać na pytania i udzielać wskazówek wszystkim firmom, które planują lub już realizują działania z zakresu CSR i uznają, że warto zwrócić się po poradę i skorzystać z zewnętrznej opinii. Jakkolwiek stopień szczegółowości wspomnianego wyżej doradztwa będzie ograniczony w stosunku do oceny i informacji, które można otrzymać biorąc udział w badaniu i poddając się ocenie, pozwoli ono skierować aktywność korzystających z niego firm na właściwe tory.

Przedsiębiorcy mogą również wziąć aktywny udział w konsultacjach dotyczących rozwiązań i narzędzi wypracowywanych w ramach projektu. Pozwoli im to wpływać na ich kształt, a jednocześnie budować w oczach partnerów społecznych oraz rynku wizerunek podmiotów angażujących się w rozwój koncepcji CSR w Polsce.

Po zakończeniu projektu jego efekty będą powszechnie dostępne.

 

 


Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność