Strona głównaO projekciePartnerzy projektu

Partnerzy projektu

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 57 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz 17 członków indywidualnych. Łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad sześćset tysięcy pracowników. Jest jednym z przedstawicieli pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Organizacja stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. jej eksperci zaopiniowali ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, skutecznie zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. Lewiatan przygotowuje też własne projekty legislacyjne.

Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji biznesowej w Unii Europejskiej.

Lewiatan opowiada się za harmonizowaniem celów gospodarczych ze społecznymi, zabiega o rozwój kapitału społecznego w Polsce m.in. poprzez realizację wielu projektów społecznych z organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat aktywnie promuje CSR i etyczny biznes. 

Deloitte

 
Deloitte

Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych na świecie. Świadczy usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego.

W Polsce firma Deloitte rozpoczęła działalność w roku 1990. Przez prawie 19 lat obecności stale się rozwija, zwiększając grono pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii może oferować klientom usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 165 000 pracowników w 140 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

Deloitte Polska obsługuje duże krajowe przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansowego i instytucje publiczne oraz obecne w Polsce firmy międzynarodowe. Chcąc spełnić oczekiwania swoich klientów, oferuje im kompleksowe, uzupełniające się usługi, działa według jednolitych standardów, stosuje te same metodologie i dostarcza najwyższej jakości usługi obejmujące wszystkie branże i sektory gospodarki.

NSZZ Solidarność

 
NSZZ Solidarność

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w 1980 roku dla obrony praw pracowników i do roku 1989 był jednym z głównych ośrodków społecznego oporu wobec władz komunistycznych.

Obecnie jest największym związkiem zawodowym w Polsce - reprezentuje ponad 720 000 członków, co stanowi ok. 4,5% wszystkich pracowników (do związków zawodowych należy ok. 12% pracujących). Zrzesza pracowników ze wszystkich sektorów gospodarki i wszystkich zawodów, w 34 strukturach regionalnych i 16 branżowych.

Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, m.in. poprzez gwarancję praw pracowniczych w obszarach zatrudnienia, wynagrodzenia oraz godnych warunków pracy i życia oraz uczestniczenie w dialogu społecznym, tak aby wypracowywać rozwiązania korzystne zarówno dla pracobiorców, jak i pracodawców.

Rozumiejąc wpływ otoczenia człowieka na jakość jego życia oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla obecnych i przyszłych pokoleń Związek promuje demokrację i uniwersalne wartości humanistyczne, wspiera działania poprawiające funkcjonowanie gospodarki oraz rozwijające kulturę, edukację, postęp naukowy i technologiczny. Podejmuje też inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką zasobami natury.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność