Strona głównaO projekcieRezultaty projektu

Rezultaty projektu

Efektem prac projektowych są narzędzia, które powinny pomóc w upowszechnieniu CSR w Polsce.

Zarówno metodyka oceny Dobrej Praktyki CSR jak i model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, uwzględnią realne możliwości firm w Polsce. Zostały one opisane w poradnikach planowania i realizacji działań z zakresu CSR. Poradniki adresowane są do przedsiębiorców, którzy swoje zaangażowanie społeczne chcą realizować racjonalnie i skutecznie.

Dobra praktyka CSR - element strategii firmy

Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa


Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność