Strona głównaO projekcieZespół projektowy

Zespół projektowy

Zbigniew Gajewski, koordynator projektu, PKPP Lewiatan

 
Zbigniew Gajewski, koordynator projektu, PKPP Lewiatan

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzył dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine, gdzie był z-cą red. naczelnego i przez wiele lat pisał artykuły o tematyce biznesowej. Później pracował jako menedżer wydawniczy, w tym wydawca kilku magazynów kobiecych (m.in. Pani, Uroda). Stworzył pierwszy w Polsce komercyjny portal internetowy dla kobiet i towarzyszący mu program telewizyjny.

Od 2002 r. prowadzi własną firmę Image Team, zajmującą się kreowaniem wizerunku korporacyjnego i szkoleniami w tym zakresie.

Od początku 2006 roku jest dyrektorem departamentu Public Relations w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członek jury w najważniejszych konkursach branży PR.

Urlopy spędza zwiedzając świat na pokładach jachtów morskich.

Agnieszka Rybczyńska, koordynatorka projektu w NSZZ Solidarność

 
Agnieszka Rybczyńska, koordynatorka projektu w NSZZ Solidarność
Zawodowo związana z NSZZ Solidarność od 2005 roku. Pełni funkcję zastępcy kierownika Biura Szkoleń i Programów Europejskich w Komisji Krajowej związku.

Jest trenerką, prowadzi szkolenia krajowe i międzynarodowe z obszaru rozwoju związku i organizowania pracowników oraz dialogu społecznego. Jako przedstawicielka NSZZ Solidarność uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji projektów międzynarodowych skierowanych do członków europejskich związków zawodowych.

Od 2007 roku jest bezpośrednio zaangażowana w opracowywanie i realizację projektów krajowych finansowanych ze środków EFS 2007-2013.

W wolnych chwilach lubi improwizować w kuchni. Z miejsc, które odwiedza stara się przywozić zdjęcia pokazujące ich piękno. Idealne wakacje to według niej żeglowanie bez pośpiechu po cudownych Mazurach.

Jacek Kuchenbeker, koordynator projektu w Deloitte

 
Jacek Kuchenbeker, koordynator projektu w Deloitte
Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Jest ekspertem z zakresu ładu korporacyjnego. W szczególności specjalizuje się w budowaniu efektywnych rozwiązań organizacyjno-procesowych, audycie wewnętrznym, zarządzaniu ryzykiem, w tym ryzykiem nadużyć gospodarczych (posiada tytuł CFE), a także etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ciągu ostatnich 5 lat brał udział i zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych w tym właśnie obszarze. Składały się na nie zarówno audyty i przeglądy, jak również doradztwo w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań procesowo-organizacyjnych mających istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowości i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego.

Interesuje się wspinaczką wysokogórską oraz kulturą, polityką i geografią Afryki.


Karolina Chlebowska, ekspertka, Deloitte

 
Karolina Chlebowska, ekspertka, Deloitte
Konsultantka w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte. Zdobywała doświadczenie w zespole Advisory biorąc udział w tworzeniu zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem, które obejmowały identyfikację i ocenę ryzyka, budowanie map i modeli ryzyk oraz tworzenie zaawansowanych metodyk zarządzania ryzykiem.

Uczestniczyła również w projektach z zakresu audytu śledczego oraz wspierała spółki z różnych branż w realizacji zadań audytowych.

Obecnie współpracuje przy opracowywaniu strategii i metodyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla firm.

W wolnych chwilach z pasją oddaje się fotografii, to ona jest autorką zdjęć zespołu projektowego.

Do listopada 2009 r. pracował a projekcie.

Michał Dżoga, koordynator programowy, PKPP Lewiatan

 
Michał Dżoga, koordynator programowy, PKPP Lewiatan

Corporate Affairs manager na region Europy Środkowo-Wschodniej w Intel Corporation. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży CSR na rynku polskim. Do niedawna rozwijał usługi z tego obszaru jako menedżer w dziale Zarządzania Ryzykiem firmy Deloitte.

W latach 2004-2007 jako doradca Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej był odpowiedzialny za stworzenie strategii odpowiedzialnego biznesu w Grupie TP (Telekomunikacja Polska, Orange, Wirtualna Polska). Powołał do życia i zarządzał największą fundacją korporacyjną w Polsce - Fundacją Grupy TP.


W latach 1999-2004 był odpowiedzialny za projekty społeczne w Zespole Doradców Prezydenta RP (stworzył i prowadził m.in. program Prezydenta RP - Internet w Szkołach).

Zapalony fotograf i trener narciarski. Interesuje się także muzyką operową.

Izabela Grygoruk, ekspertka, Deloitte

 
Izabela Grygoruk, ekspertka, Deloitte
Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie analizy procesów biznesowych, kontroli wewnętrznej oraz badania systemów kontroli wewnętrznej związanych z wypełnianiem wymogów ustawy Sarbanes-Oxley. Brała udział w licznych projektach w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego, finansowego i przemysłowego.

Obecnie zajmuje się także projektami z zakresu Zrównoważonego Rozwoju, w tym opracowywaniem strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) dla firm i audytem raportów społecznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Prywatnie uwielbia włoską kuchnię, której tajniki poznała mieszkając przez 1,5 roku w Weronie, a każdą wolną chwilę spędza na Mazurach.

Ewelina Pyda, ekspertka, PKPP Lewiatan

 
Ewelina Pyda, ekspertka, PKPP Lewiatan
Absolwesntka amerykanistyki oraz Magisterskich Studiów Menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje w Departamencie Komunikacji i Rozwoju Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członkini Grupy Ekspertów Konkursu Dobroczyńca Roku.

Prywatnie lubi podróże, literaturę, dobrą kuchnię i języki obce.


Joanna Szymonek, ekspertka, NSZZ Solidarność

 
Joanna Szymonek, ekspertka, NSZZ Solidarność
Ukończyła studia w dziedzinie Europejskich Stosunków Pracy. W Biurze Zagranicznym Komisji Krajowej Solidarności zaangażowana jest w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Specjalizuje się w tematyce Decent Work (Godna Praca), w tym kampanii World Day for Decent Work (Światowy Dzień Godnej Pracy) oraz Fair Play/ Euro 2012.

Zainteresowania zawodowe koncentrują się na problematyce dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, zmian klimatycznych, migracji, mobilności zawodowej oraz przestrzennej. Te ostatnie realizowane są w ramach wsparcia konsultacyjnego przy projekcie BSLN (Baltic Sea Labour Network).

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. W wolnym czasie zajmuje się doradztwem personalnym i organizacyjnym oraz pogłębianiem wiedzy w tym obszarze. Ćwiczy pilates.

Anna Turowska, ekspertka merytoryczno-finansowa, PKPP Lewiatan

 
Anna Turowska, ekspertka merytoryczno-finansowa, PKPP Lewiatan
Ekonomistka, absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w Polsce i za granicą. Od roku 1999 prowadzi wraz z mężem działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dla firm.

W latach 2005-2008 specjalistka ds. kontroli strony finansowej projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biegle posługuje się językiem niemieckim, angielskim
i rosyjskim oraz dobrze językiem hiszpańskim.

Mężatka, ma dwie córki. Interesuje się współczesną literaturą polską i hiszpańską, teatrem. Uprawia rekreacyjnie pływanie.

Joanna Zaręba, ekspertka, PKPP Lewiatan

 
Joanna Zaręba, ekspertka, PKPP Lewiatan
Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała jako dziennikarka w magazynach gospodarczych, m.in. Business Week, Businessman Magazine oraz wydawnictwie Bauer.

Od 2003 roku zajmuje się public relations w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, gdzie obecnie jest zastępczynią dyrektora Departamentu PR.
Interesuje się literaturą, polityką. W wolnych chwilach chętnie podróżuje.


Videoinformacje

Newsletter

Reklama
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Eurpejski Fundusz Społeczny
Projekt realizują:
Deloitte Polska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan NSZZ Solidarność